Φωτοβολταϊκός Σταθμός 100kWp BSA BATTERIES

Φωτοβολταϊκός Σταθμός 100kWp BSA BATTERIES

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε οτι από 19/08/2010 τέθηκε σε λειτουργία φωτοβολταϊκός σταθμός, στην οροφή του κτιρίου μας, ισχύος 100KW.

Για να δείτε την εξέλιξη του Φ/Β σταθμού μας επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=6dbb1a39-40a1-4fb5-9b81-60b172fc6e0e&splang=el-GR