Ανακύκλωση Μπαταριών και Συσσωρευτών

Ανακύκλωση Μπαταριών και Συσσωρευτών

ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΣΑΣ!
Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και παρήγαγε σκουπίδια όπως παράγει ο άνθρωπος, δε θα υπήρχε σήμερα ζωή στον πλανήτη. Όλα ξεκινούν από το μυαλό µας. Εάν καταλάβουμε ότι τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιμες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες, τότε θα συνειδητοποιήσουμε πόσο λάθος είναι η κατάληξη αυτών των υλικών στις χωματερές, µε τεράστιο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό κόστος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Η περιβαλλοντική ρύπανση, που προκαλούν οι συσσωρευτές, αρχίζει από την στιγμή που αφήνονται από τους κατόχους τους, σε σημεία  όπως κατά μήκος των οδών, στα χωράφια, στις ακρογιαλιές κ.ά. Κατά συνέπεια η περιβαλλοντικά ασφαλής συλλογή και η επεξεργασία των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών θα επιτρέψουν μια μείωση κατά 75% των επικίνδυνων αποβλήτων, από την  εγκατάλειψή τους στο περιβάλλον. Επίσης η ανακύκλωση των συσσωρευτών προσφέρει  εξοικονόμηση ενέργειας, σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή ισοδύναμου πρωτογενούς μολύβδου, κατά 70%. Κατά την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών ένα ποσοστό κατά βάρος 70 - 75% ανακυκλώνεται ενώ μια ποσότητα 20 - 25% αποτελούν τα επικίνδυνα και μη, απόβλητα της επεξεργασίας των συσσωρευτών μολύβδου - οξέως. 
Η εταιρία BSA ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. αναζητώντας συνεχώς νέα σχέδια και σχήματα συνεργασίας σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική της ευαισθησία, ανακοινώνει στους συνεργάτες της ότι διαθέτει από το 1990, άδεια συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών Μολύβδου (PB) - Οξέος και Νικελίου (Ni) - Καδμίου (Cd), σε πανελλαδικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β’/11.10.2010) και της κείμενης νομοθεσίας για την διαχείριση αποβλήτων. 

ΣΤΟΧΟΣ
•    Να προάγουμε την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
•    Να διασφαλίσουμε την συγκέντρωση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου - οξέως και Νικελίου - Καδμίου σε Πανελλαδικό επίπεδο.
•    Να σας προστατέψουμε από κάθε νομικό πλαίσιο που αφόρα την ασφαλή διαχείριση παλαιών συσσωρευτών. 
•    Να διαθέσουμε τους συλλεγόμενους συσσωρευτές, σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΑΣ
Σας δίνονται ακόμα περισσότερες λύσεις στην απόκτηση της καινούριας μπαταρίας αγοράζοντας από εσάς τις παλιές μπαταρίες σε πολύ συμφέρουσες τιμές δίνοντας σας την ρευστότητα να αποκτήσετε καινούριες μπαταρίες στην καλύτερη δυνατή τιμή. Αποτέλεσμα είναι να γίνεστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί και ευέλικτοί στην αγορά της μπαταρίας έχοντας κέρδος από τους παλαιούς αλλά και τους καινούριους συσσωρευτές.
Ανακυκλώσετε ΤΩΡΑ τους παλιούς σας συσσωρευτές με αμέτρητα οφέλη για εσάς και το περιβάλλον.

Δείτε εδώ την Απόφαση Άδεια του έλαβε η εταιρία μας από το Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής